ผ้าม่าน
www.makkacurtainart.com

ผ้าม่านช่วยเติมเต็มบรรยากาศในห้องให้ดูสมบูรณ์น่าอยู่ขึ้น ซึ่งห้องแต่ละสไตล์
มีข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบและวัสดุทำผ้าม่านแตกต่างกัน