ม่านม้วน
www.makkacurtainart.com

เหมาะกับห้องที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ เพราะม่านสามารถม้วนเก็บได้เรียบร้อย การเปิด-ปิด
มีทั้งระบบโซ่ใช้แรงดึง ระบบสปริงที่เมื่อดึงแล้วม่านจะเลื่อนได้เอง
และระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมต